Biały piec Scan 80 w skandynawskim wnętrzu

Wybierz kominek z zamkniętym spalaniem

Dzisiejsze wymagania stawiane nowym domom w zakresie szczelności i „zrównoważonej” wentylacji wymagają doprowadzenia do paleniska powietrza zewnętrznego w celu zapewnienia prawidłowego spalania.

W nowych domach, w wyniku stosowania rekuperacji czy też mechanicznych wyciągów kuchennych, zazwyczaj panuje ciśnienie podciśnienie. W związku z tym kominek nie może pobierać powietrza do rozpalania i spalania, bezpośrednio z pomieszczenia .  

Piece i kominki z zamkniętym systemem spalania mogą pobierać powietrze bezpośrednio do paleniska kanałem przez podłogę z pomieszczenia poniżej, przez ściany zewnętrzne lub wentylowanym kominem typu Combi. Kominy wentylowane pobierają powietrze z zewnątrz poprzez koncentryczny kanał w kominie i wprowadzają je do paleniska. 

Zamknięte spalanie zapewnia ekonomiczne ogrzewanie, ponieważ zapobiega „kradzieży” ogrzanego powietrza do spalania z pomieszczenia.

Przepisy budowlane wymagają, aby w nowych domach instalowano kominki opalane drewnem z zamkniętym systemem spalania.\