Scan beach danish

FAQ

Podajemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Co to jest Swan ?

Wiele naszych produktów posiada to skandynawskie oznakowanie.

Ta odznaka gwarantuje że piec należy do najczystszych ekologicznie produktów i spełnia wymogi najwyższej jakości. Drewno jest źródłem energii, a jego spalanie w piecu jest tak skuteczne, że nie przyczynia się do wzrostu efektu cieplarnianego.

Proces „czystego spalania” polega na tym, że ilość emitowanego podczas spalania drewna dwutlenku węgla nie przekracza ilości CO2 którą to drewno wchłonęło podczas wzrostu. Piec czystego spalania maksymalnie wykorzystuje energię z drewna przy minimalnej emisji szkodliwych cząstek.

Ponadto Swan daje gwarancję, że producent pieca przestrzega norm ochrony środowiska. Oznacza to że podczas produkcji nie są stosowane żadne toksyczne metale ciężkie a także stosowane są bardzo surowe normy czystości.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.ecolabel.dk

Jakie zalety posiada steatyt ?

Opalany drewnem piec konwekcyjny zapewnia dobrą cyrkulację powietrza wokół niego i dystrybucję ciepła w całym pomieszczeniu. Okładzina ze steatytu gromadzi ciepło i oddaje je otoczeniu przez długi czas po wygaśnięciu ognia.

Jak długa jest gwarancja na piece Scan?

Nasze certyfikaty są gwarancją, że piece są dokładnie przetestowane i sprawdzone. Wszystkie piece są testowane pod względem bezpieczeństwa i funkcji.

Dlatego dajemy 5-cio letnią gwarancję na nasze produkty (za wyjątkiem części zużywalnych). U autoryzowanych dealerów dostępne są szczegółowe informacje na temat instalacji, serwisowania itp.

Co to jest odległość od materiałów palnych?

Gdy testujemy piec, mierzymy minimalną dopuszczalną odległość od materiałów palnych. Odległość ta różni się w zależności od modelu a można ją znaleźć w instrukcji montażu.
Jednakże zawsze należy przestrzegać lokalnych przepisów budowlanych.

Co to jest moc nominalna ?

Określenie moc nominalna jest używane do obliczania parametrów grzewczych. Moc nominalna jest średnią wydajnością cieplną (patrz tabliczka znamionowa) jaką otrzymujemy postępując zgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcji obsługi.
Ile modeli oferujemy ?

Mamy wiele serii pieców które można znaleźć w zakładce „Produkty”. Ich liczba jest zwiększana przez możliwość wyboru kształtów, okładzin bocznych, podstaw, bocznych szyb itp., co pozwala zaprojektować unikalny piec do Twojego domu.

Jaki komin należy zastosować?

Piec można podłączyć do komina murowanego lub stalowego. Wymagane wymiary komina i jego ciąg można sprawdzić w instrukcji montażu.
Gdzie mogę obejrzeć piece ?

Nasze piece są sprzedawane poprzez sieć autoryzowanych dealerów, gdzie można zobaczyć wszystkie modele a także uzyskać informacje o modelach i cenach.

Na ile ważna jest podłoga?

Pod piecem umieszczonym na palnej podłodze koniecznie należy umieścić płytę izolacyjną z materiału niepalnego (stal, łupek, szkło lub ceramika). Płyta musi spełniać wymagania dotyczące wymiarów i właściwości izoalcyjnych. Nasz dealer może pomóc w jej wyborze.

O czym należy pamiętać podczas instalacji pieca na drewno?

Jako główny lokator domu czy mieszkania jesteś odpowiedzialny za to, że instalacja i montaż przeprowadzane są zgodnie z krajowym i lokalnym prawem budowlanym a także za przestrzeganie uwag zawartych w instrukcji obsługi.

Instalacja nowego kominka musi zostać zaaprobowana przez zakład kominiarski i/lub właściciela budynku (w zależności od przepisów obowiązujących w danym kraju).
Zaleca się by instalacja była przeprowadzona przez przeszkolonego przez Scan fachowca w celu zapewnienia optymalnej funkcjonalności i bezpieczeństwa.

Ile metrów kwadratowych pomieszczenia może ogrzać piec opalany drewnem?

Piece są sprawdzane pod względem mocy w KW. Jeden KW może ogrzać 10 – 20 metrów kwadratowych standardowo izolowanego pomieszczenia. Wszystkie piece działają idealnie w przedziałach poniżej i powyżej mocy nominalnej. Wskaźniki mocy nominalnej, minimalnej i maksymalnej można znaleźć w dziale „Produkty -> Dane techniczne”