Gwarancja Scan

Wszystkie produkty Scan opalane drewnem są wykonane z materiałów wysokogatunkowych i podlegają ścisłej kontroli jakości przed opuszczeniem fabryki. Na błędy produkcyjne lub wady udzielamy 5-letniej gwarancji.

Kontaktując się z autoryzowanym sprzedawcą Scan w sprawie roszczenia gwarancyjnego, należy podać numer rejestracyjny produktu.

Gwarancja obejmuje wszystkie części, które w opinii Scan A/S wymagają naprawy lub wymiany ze względu na błąd produkcyjny lub konstrukcyjny.

Gwarancja dotyczy wyłącznie pierwotnego, końcowego nabywcy produktu i nie podlega przeniesieniu (z wyjątkiem wcześniejszego obrotu handlowego). Gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzenia spowodowane błędami produkcyjnymi lub konstrukcyjnymi.

Numer rejestracyjny produktu

Wszystkie piece na drewno Scan są wyposażone w tabliczkę znamionową, która określa standardy dopuszczenia i odległość od
materiałów łatwopalnych. Tabliczka znamionowa znajduje się z tyłu pieca.

Wszystkie piece na drewno Scan posiadają numer rejestracyjny produktu. Numer rejestracyjny produktu znajduje się na tabliczce znamionowej. Zawsze będziesz musiał podać ten numer, kontaktując się ze swoim sprzedawcą lub Scan A/S.

Tabliczka znamionowa dla Wielkiej Brytanii jest umieszczona na oryginalnej tabliczce znamionowej. Proszę nie zakrywać numeru rejestracyjnego produktu.


Gwarancja Scan Zensoric

Scan gwarantuje, że komponenty elektroniczne pieców na drewno Scan są wolne od wad materiałowych lub produkcyjnych i udziela na nie gwarancji przez okres dwóch (2) lat od daty zakupu.

Następujące części nie są objęte gwarancją

 • Części eksploatacyjne, takie jak wykładziny komory spalania, przegrody, ruszt paleniska, szyby i uszczelki (z wyjątkiem wad, które występowały w momencie dostawy)
 • Wady spowodowane zewnętrznymi wpływami chemicznymi i fizycznymi podczas transportu, przechowywania i montażu lub w późniejszym czasie.
 • Osadzanie się sadzy spowodowane złym ciągiem kominowym, wilgotnym drewnem lub niewłaściwym użytkowaniem
 • Koszty dodatkowego ogrzewania w związku z naprawą
 • Koszty transportu
 • Koszty montażu i demontażu pieca na drewno

Niniejsza gwarancja traci ważność gdy

 • W przypadku nieprawidłowej instalacji (instalator jest odpowiedzialny za przestrzeganie wymogów prawnych i lokalnych przepisów, wraz z instrukcją obsługi pieca opalanego drewnem i akcesoriami)
 • W przypadku niewłaściwego użytkowania i/lub użycia zabronionych paliw, nieoryginalnych części zamiennych (patrz instrukcja obsługi)
 • Jeżeli numer rejestracyjny produktu pieca został usunięty lub uszkodzony
 • W przypadku napraw niezgodnych z naszymi instrukcjami lub instrukcjami autoryzowanego dealera Scan
 • W przypadku jakiejkolwiek manipulacji oryginalnym stanem tego produktu Scan lub jego akcesoriów
 • Niniejsza gwarancja obowiązuje wyłącznie w kraju, do którego pierwotnie dostarczono ten produkt Scan

Zawsze używaj oryginalnych części zamiennych lub części zalecanych przez producenta.

Aby zgłosić reklamację, należy skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt, a on udzieli dalszej pomocy.