Scan 80 closed combustion_2500x1700

Jak rozpalać piec

Czasami rozpalenie pieca opalanego drewnem może stanowić wyzwanie, ale jeśli zastosujesz się do kliku poniższych porad nie będzie to takie trudne.

Zaleca się stosowanie podpałek do kominków które dostępne są u dealera Scan. Użycie podpałki pomaga łatwiej rozpalić drewno i wpływa na czystość procesu spalania. Nie wolno używać płynnych podpałek  !

Ważne jest to by używane drewno było suche – wpływa to na wygenerowanie odpowiedniej ilości ciepła oraz czystość procesu spalania.

Rozpalanie „z góry w dół”

  1. Połóż na dnie komory spalania 2-4 polan o średnicy 6 – 9 cm pozostawiając między nimi wolne przestrzenie (w zależności od wielkości komory spalania)
  2. Na polanach rozłóż kilkanaście cienkich szczap drewna poprzecznie do luk pozostawionych między polanami.
  3. Umieść 2 – 4 kawałki podpałki pod najwyższą warstwą sczap i podpal je.
  4. Otwórz pierwszy i drugi zawór dopływu powietrza na maksimum i pozostaw tak do momentu rozpalenia całego drewna. Po tym należy dostosować dopływ powietrza zgodnie z instrukcją.
  5. Gdy ogień wypali się a na dnie pozostanie żarzące się drewno, napełnij piec drewnem ponownie i ustaw zawory regulacji przepływu powietrza zgodnie z instrukcją.

Rozpalanie „z góry w dół” to bardzo ekologiczny sposób pomagający utrzymać szkło w czystości.

Należy pamiętać, że powyższa procedura jest opisana w sposób ogólny, a zawsze należy przestrzegać porad zawartych w instrukcji użytkowania konkretnego pieca.

Jeśli ogień jest zbyt silny, naprężenia termiczne w piecu i kominie mogą być za wysokie.

Kontroluj proces spalania. Nie dopuszczaj by ogień się tlił gdyż powoduje to nadmierną emisję szkodliwych cząstek. Najlepszy efekt uzyskasz gdy ogień jest stały, a dym z komina prawie niewidoczny.