Informacje o montażu

Aby uniknąć nieprawidłowej instalacji pieca i zapewnić jego właściwe użytkowanie należy staranie przestrzegać zaleceń podanych w instrukcji montażu i obsługi.

Jako główny lokator domu czy mieszkania musisz zgłosić instalację pieca czy kominka w zakładzie kominiarskim i/lub u właściciela budynku (zgodnie z właściwym prawem).

Jesteś również odpowiedzialny za to że montaż przeprowadzony zostanie zgodnie z lokalnym prawem budowlanym oraz z zasadami określonymi w instrukcji.

Zaleca się by montaż wykonany został przez uprawnionego fachowca w celu zapewnienia optymalnej funkcjonalności i bezpieczeństwa.